Intresseanmälan Försöksperson, PET
Bakgrund om PET

Hjärnan har över 100 miljarder nervceller som kommunicerar med signalsubstanser som binder till strukturer på cellytan som kallas receptorer och transportörer.
Receptorer och transportörer i hjärnan kan mätas med sk positronemissionstomografi (PET).

Genom att injicera en mycket liten mängd av en radioaktivt märkt substans, sk radioligand, i ett ytligt blodkärl når substansen hjärnan via blodomloppet.

PET-kameran mäter fördelningen av radioliganden i hjärnan. Mätningarna rekonstrueras till bilder som visar bindningen till proteiner.

Projekten som sker i PET-Centrum är granskade av Centrala etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålskyddskommittén vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.


Försökspersoner

Du kan anmäla dig som försöksperson via en generell intresseanmälan eller till ett specifikt projekt som annonserats i pressen.
Därefter kan du komma att bli kontaktad av någon från forskargruppen. Då får du ytterligare information om vad det innebär att vara försöksperson och du ges givetvis möjlighet att ställa egna frågor.

Du kan INTE vara med i en PET-studie om du :
  • är gravid eller om du planerar att bli gravid inom en snar framtid
  • redan gjort en PET-undersökning
  • lider av klaustrofobiVänligen, välj nedan och fyll i formuläret nedan, klicka sedan "Skicka"


Projekt
   
EfternamnFörnamnPersonnummer (YYYYMMDD-xxxx)
 
KönVikt (kg)Längd (cm)
 
 
AdressPostortPostnummer
 
Telefon/MobilE-post
Är du klaustrofobisk (rädd för trånga utrymmen)?
Har du några metallföremål i kroppen?
Har du någon gång haft en hjärnskakning eller skallskada med medvetandeförlust i mer än 5 minuter?
Nyttjar du någon form av nikotin, t.ex. cigaretter, snus eller nikotinplåster?
Om ja, vilken typ och hur mycket? 
 
Är du allergisk?
Om ja, vad är du allergisk mot 
 
Använder du några läkemedel regelbundet?
Om ja, vilka läkemedel 
 
Ange om du har eller tidigare har haft någon av följande sjukdomar.
Hjärt-Kärlsjukdom (ex. högt blodtryck)
Psykisk ohälsa
Tumörsjukdom
Sjukdom i något rörelseorgan (ex. diskbråck, artros)
Diabetes
Någon typ av demenssjukdom
Någon typ av neurologisk sjukdom